Lektionsbil-03 närbild på biogasVår vision som klimatsmart trafikskola är att göra så lite ”avtryck” och påverkan på miljön som möjligt. Vi uppmuntrar elever till alternativa färdmedel och informerar vikten av att använda bilen så lite som möjligt. Vi har en viktig roll i att påverka elevers och kunders attityder till bilkörning. I kursplanen för B-behörighet finns tydliga riktlinjer som styr hur vi utbildar i sparsam körning. Kör Eco Trafikskola i Linköpings undervisningsplan är utformad för att bedriva en så effektiv och sparsam körning som möjligt i all utbildning praktisk såväl teoretisk. Vi utbildar i Audi A3 g-tron, ett miljöfordon som vi tankar med uteslutande ren biogas. I mopedutbildningen kör vi endast med elfordon. Företagets koldioxidutsläpp klimatkompenseras genom ett avtal med Vi-Skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Afrika. Deras vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Kör Eco Trafikskola i Linköpings vision går hand i hand med Linköpings kommuns miljömål som innebär att bli koldioxidneutralt till år 2025. Vi vill inspirera och visa vägen till en bättre miljö och vinsten i att göra klimatnytta istället för klimatpåverkan.

Bifogad fil utan namn 00025

VI-SKOGEN_logo2013_rgb

Läs mer på Vi-Skogens hemsida.

Vi gör även detta…

  • Vi klimatkompenserar för våra fordons koldioxidutsläpp http://www.viskogen.se/
  • Vi använder Nitrogen i bildäcken istället för luft. På så sätt bibehålls rätt tryck vilket minskar utsläppen.
  • Sparsam körning integreras i bilen och i teorisalen.Bilden-15 Närbild på luftnippel på däck
  • Vår ambition är att främja återanvändning i samhället. Vi använder oss av begagnad och återvunnen inredning – allt från kontorsdisken, bänkarna i teorisalen och datorer. Vi har bland annat inventarier från Recycling Partner AB, Kinnarp utställningsmöbler, Inrego och hjärta till hjärta.
  • Vårt miljötänk symboliseras av en rik växtinredning i återvunna och Fairtrade-märkta kärl.
  • Vi använder oss av så lite papper som möjligt och skickar i första hand information och bekräftelser via mail.
  • Vår el till lokalen levereras från Bixia Nära vilken är närproducerad el från förnybara energikällor.
  • Vi källsorterar våra sopor.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.
  • Alla elever utbildas i sparsam körning