Lektionsbil-03 närbild på biogasVår vision som klimatsmart trafikskola är att göra så lite ”avtryck” och påverkan på miljön som möjligt. Vi uppmuntrar elever till alternativa färdmedel och informerar vikten av att använda bilen så lite som möjligt. Vi har en viktig roll i att påverka elevers och kunders attityder till bilkörning. I kursplanen för B-behörighet finns tydliga riktlinjer som styr hur vi utbildar i sparsam körning. Kör Eco Trafikskola i Linköpings undervisningsplan är utformad för att bedriva en så effektiv och sparsam körning som möjligt i all utbildning praktisk såväl teoretisk. Vi utbildar i Audi A3 g-tron, ett miljöfordon som vi tankar med uteslutande ren biogas. I mopedutbildningen kör vi endast med elfordon. Företagets koldioxidutsläpp klimatkompenseras genom ett avtal med Vi-Skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Afrika. Deras vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Kör Eco Trafikskola i Linköpings vision går hand i hand med Linköpings kommuns miljömål som innebär att bli koldioxidneutralt till år 2025. Vi vill inspirera och visa vägen till en bättre miljö och vinsten i att göra klimatnytta istället för klimatpåverkan.

Bifogad fil utan namn 00025

VI-SKOGEN_logo2013_rgb

Läs mer på Vi-Skogens hemsida.

Vi gör även detta…

  • Vi klimatkompenserar för våra fordons koldioxidutsläpp http://www.viskogen.se/
  • Vi använder Nitrogen i bildäcken istället för luft. På så sätt bibehålls rätt tryck vilket minskar utsläppen.
  • Sparsam körning integreras i bilen och i teorisalen.Bilden-15 Närbild på luftnippel på däck
  • Vår ambition är att främja återanvändning i samhället. Vi använder oss av begagnad och återvunnen inredning – allt från kontorsdisken, bänkarna i teorisalen och datorer. Vi har bland annat inventarier från Recycling Partner AB, Kinnarp utställningsmöbler, Inrego och hjärta till hjärta.
  • Vårt miljötänk symboliseras av en rik växtinredning i återvunna och Fairtrade-märkta kärl.
  • Vi använder oss av så lite papper som möjligt och skickar i första hand information och bekräftelser via mail.
  • Vår el till lokalen levereras från Bixia Nära vilken är närproducerad el från förnybara energikällor.
  • Vi källsorterar våra sopor.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.
  • Alla elever utbildas i sparsam körning

 

Kör Eco trafikskola följer reglerna runt GDPR (General Data Protection Regulation)

Vad används  personuppgifter till?

Kör Eco Trafikskola behöver använda personuppgifter för att säkerställa att det är rätt person som är kund. Det handlar om Transportstyrelsens och Trafikverkets krav att säkerhetsställa exempelvis att en elev har körkortstillstånd och för att rapportera syntest, Introduktionsutbildning, Riskutbildning och AM- utbildning till myndighet. Vid betalningar via bankgiro, webb-shop eller i butik används personuppgifter till att bokföra transaktionen till rätt kund. Vi arbetar mycket med sociala medier (Instagram och Facebook) där elever fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi frågar vid varje tillfälle om elevens godkännande. Vill eleven inte finnas med i text eller bild respekterar vi detta utan följdfrågor eller liknande. Vi sprider inte bilder utanför våra sociala medier, TV-skärmen på trafikskolan eller websidan (koreco.se).  Vi tar inte ansvar om foton eller text sprids vidare av annan part eller på annat sätt.

Hur hanteras personuppgifterna?

Kör Eco Trafikskola använder personuppgifter för att kunna uppfylla kunders och anställdas behov. Uppgifterna lagras i huvudsak på STR:s dataserver vilken är fysiskt placerad i Landskrona. Vi har ansvar för att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga. För att uppfylla detta har våra antivirusskydd och Brandvägg i samtliga datorer. Vi har inga personuppgifter (namn och personnummer) synliga för andra än för behörig personal. Det innebär att utskrivna listor inte ligger synliga vid exempelvis kurser. Vi varken säljer eller på annat sätt delger personuppgifter till annan part med undantag för tidigare nämnda myndigheter. I vår verksamhet har vi mycket mailkontakt med kunder som anmäler sig till kurser och andra utbildningar. För att hjälpa kunden vidare behöver vi bland annat namn och personnummer för att kunna boka in vederbörande. Kunden mailar personnummer till oss och vi behåller sedan mailkonversationen till det att kunden genomfört kursen och registreringen är klar, därefter raderas mailkonversationen. I de fall som mailkontakt saknar personuppgifter finns inget krav på att mailen ska raderas.