Lektionsbil-03 närbild på biogasVår vision som klimatsmart trafikskola är att göra så lite ”avtryck” och påverkan på miljön som möjligt. I kursplanen för B-behörighet finns tydliga riktlinjer som styr hur vi utbildar våra elever i sparsam körning. Kör Eco Trafikskola i Linköpings undervisningsplan är utformad för att bedriva en så effektiv och sparsam körning som möjligt i all utbildning, i bil såväl som i teorisal. Vi utbildar i varsin Audi A3, ett miljöfordon som vi tankar med Biogas. Fordonens koldioxidutsläpp klimatkompenseras genom ett avtal med Vi-Skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Afrika. Deras vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Kör Eco Trafikskola i Linköpings vision går hand i hand med Linköpings kommuns miljömål som innebär att bli koldioxidneutralt till år 2025.Bifogad fil utan namn 00025

VI-SKOGEN_logo2013_rgb

Läs mer på Vi-Skogens hemsida.

Hur ser du som kund att vi är klimatsmarta?

  • Vi klimatkompenserar för våra fordons koldioxidutsläpp http://www.viskogen.se/
  • Vi använder Nitrogen i bildäcken istället för luft. På så sätt bibehålls rätt tryck vilket minskar utsläppen.
  • Sparsam körning integreras i bilen och i teorisalen.Bilden-15 Närbild på luftnippel på däck
  • Vår ambition är att främja återanvändning i samhället. Vi använder oss av begagnad och återvunnen inredning – allt från kontorsdisken, bänkarna i teorisalen och datorer. Vi har bland annat inventarier från Recycling Partner AB, Kinnarp utställningsmöbler, Inrego och hjärta till hjärta.
  • Vårt miljötänk symboliseras av en rik växtinredning i återvunna och Fairtrade-märkta kärl.
  • Vi använder oss av så lite papper som möjligt och skickar i första hand information och bekräftelser via mail.
  • Vår el till lokalen levereras från Bixia Nära vilken är närproducerad el från förnybara energikällor.
  • Vi källsorterar våra sopor.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.
  • Alla elever utbildas i sparsam körning