Exteriör-03   Lektionsbil-01

  bilden-17-interior
Bilden-06 Johanna visar motorrumLokalen-24 Läser i soffan  Lokalen-21 Johanna hjälper elev vid disk

Lokalen-05 teorisalen

Källaren-03 Elever pratar i soffan

Lokalen-12 elever hjälper varandra

     Bilden-10 Bosse tankar biogas