Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår vision som klimatsmart trafikskola är att göra så lite ”avtryck” och påverkan på miljön som möjligt. Vi uppmuntrar elever till alternativa färdmedel och informerar vikten av att använda bilen så lite som möjligt. Vi har en viktig roll i att påverka elevers och kunders attityder till bilkörning. I kursplanen för B-behörighet finns tydliga riktlinjer som styr hur vi utbildar i sparsam körning. Kör Eco Trafikskola i Linköpings undervisningsplan är utformad för att bedriva en så effektiv och sparsam körning som möjligt i all utbildning praktisk såväl teoretisk. Vi utbildar i Audi A3 g-tron och Audi A4 g-tron ett miljöfordon som vi tankar med uteslutande ren biogas. I mopedutbildningen kör vi endast med elfordon. Företagets koldioxidutsläpp klimatkompenseras genom ett avtal med Vi-Skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Afrika. Deras vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Kör Eco Trafikskola i Linköpings vision går hand i hand med Linköpings kommuns miljömål som innebär att bli koldioxidneutralt till år 2025. Vi vill inspirera och visa vägen till en bättre miljö och vinsten i att göra klimatnytta istället för klimatpåverkan.

Läs mer om Vi Skogen http://www.viskogen.se/

Läs mer om vårt bränsle https://www.svenskbiogas.se/

Vit Audi med gröna löv på baklyktan

Vi gör även detta…

  • Vi klimatkompenserar för verksamhetens koldioxidutsläpp http://www.viskogen.se/
  • Alla elever utbildas i sparsam körning och driver frågor framåt angående alternativa färdmedel, samåkning och alternativa bränslen.
  • Vi arbetar med grupplektioner för att vara resurseffektiva på så sätt blir det mindre avtryck på miljön
  • Vi använder Nitrogen i bildäcken istället för luft. På så sätt bibehålls rätt tryck vilket minskar utsläppen.
  • Vår ambition är att främja återanvändning i samhället. Vi använder oss av begagnad och återvunnen inredning – allt från kontorsdisken, bänkarna i teorisalen och datorer. Vi har bland annat inventarier från Recycling Partner AB, Kinnarp utställningsmöbler, Inrego och hjärta till hjärta.
  • Vi använder oss av så lite papper som möjligt och skickar i första hand information och bekräftelser via mail.
  • Vår el till lokalen levereras från Bixia Nära vilken är närproducerad el från förnybara energikällor.
  • Vi källsorterar våra sopor.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.
  • Vårt miljötänk symboliseras av en rik växtinredning i återvunna och Fairtrade-märkta kärl.

Vill du lära dig mer om sparsamkörning?

Vi utbildar även dig som redan har körkort och vill veta sparsamma tips i din körning. Är du osäker på parkering, körning i cirkulation eller bara vill få tillbaka känslan att hantera bilen igen så hjälper vi dig. Hör av dig idag!