Handledarkurs

Introduktionsutbildning

Kursen

Enligt lag måste alla som övningskör privat med personbil ha genomgått en särskild handledarutbildning , både handledare och elever. Kör Eco trafikskola i Linköping har utbildningen som krävs.

En så kallad Introduktionsutbildningen är vid ett tillfälle och varar i tre timmar. Under kursen får ni ta del av vägen till körkortet, tips om övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter utbildningen rapporterar vi på skolan digitalt till Transportstyrelsen att ni genomfört kursen. Eleven måste vara 15år och 9månader för att gå introduktionsutbildningen men övningskörningen får inte påbörjas före 16års ålder. Vi rekommenderar att handledare och elev går utbildningen vid samma tillfällen men det är inget krav. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Kursen giltighetstid har ändrats från den 1 september 2010.

Aktuella kurser

Se närmsta handledarkurs

Pris

Introduktionsutbildning
490 kr / deltagare

Anmälan

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!